Ikerketa eta Jakinduria Kolektiboa

Ikerketa kolektiboa talde edo erakunde bati zailtasun handienetan egokitzapenerako erantzunak aurkitzen, soluzio sortzaileekin eta berritzaileekin etorkizunari aurre hartzen, eta mundua behatzeko eta munduan ekiteko moduan aldaketa bultzatzen laguntzen dioten tresna eta gaitasun multzoa da. Kontzientzia eta presentzia handiagoarekin irits gaitezke egunerokotasunean ihes egiten digun eta produktuen eta zerbitzuen (konplexutasun teknikoa) erronka berriei, erlazionatzeko modu berriei (konplexutasun soziala) eta mundua ulertzeko modu berriei (garapen-konplexutasuna) arrakastaz aurre egiteko behar dugun informaziora (sistemikoa, esentziala) irits daiteke.

Helburuak

  • Elkarrizketarako espazio desberdinak ezagutzea eta horietan zehar igarotzen ikastea.
  • Ideia sortzaileak eta berritzaileak eragin ditzaketen sormenezko elkarrizketak hasten eta eusten ikastea.
  • Zailtasunak eta erronkak jorratzeko gure eran esker oneko begirada garatzea.

Edukiak

  • Adimen eta jakinduria kolektiboa. Desberdintasunak.
  • Elkarrizketa. Elkarrekin pentsatzearen artea.
  • Elkarrizketa lau eremu.
  • Presentzia eta erabateko arreta.
  • Galdera sendoak nola sortu.
  • Esker oneko begirada.
  • Ikerketa-teknika batzuk.